GDPR

Conform regulamentului ( EU ) 679/2016 - Protecția datelor cu caracter personal

Conform noului regulament European2016/679, cunoscut ca GDPR, te informăm despre datele pe care le procesăm în legătură cu tine în timp ce ești client al acestui site și sa-ți aducem la cunoștință că pentru a continua relația noastră de colaborare avem nevoie de acceptul tău.

MACRO, potrivit legislației, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Informațiile pe care noi le colectam despre tine pot include: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, seria și numărul cărții de identitate, CNP-ul, contul de social media.

Colectăm informațiile în scopuri determinate și legitime pentru a-ți putea oferii serviciile noastre, pentru a comunica cu tine sau în vederea încheierii și executării unui contract de vanzare / cumparare.

În acest sens stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice.

Dacă nu ești de acord cu prelucrarea acestor date și nu mai dorești sa păstrezi legatura cu noi, te rugăm să ne trimiți un email la adresa: office@macro.ro

Îți reamintim că printre drepturile tale, conform Regulamentului GDPR, se enumeră:

 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • dreptul de acces asupra datelor;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării.

Dacă din orice motiv dorești să-ți exerciți drepturile, o poti face oricând prin descarcărea și completarea unui formular aflat aici pe care apoi, să ni-l transmiți apoi la adresa de e-mail: office@macro.ro

Dacă ai alte întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor, poți oricând să consulți Politica de utilizare a Cookie-urilor

Scopurile pentru care colectăm si prelucram datele cu caracter personal

MACRO colectează și prelucrează datele cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 • administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul: www.macro.ro;
 • activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe site-ul www.macro.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piață, statistică;
 • reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor MACRO, desfașurarea campaniilor promotionale,transmiterea de newslettere ( buletine informative ), de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului;
 • activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite ( inclusiv evaluarea produselor pe site-ul www.macro.ro ) îmbunătățirea calității serviciilor;
 • în scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru administrarea, îmbunătățirea, realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.macro.ro cât și pentru realizarea scopurilor mai sus prezentate prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa ( domiciliu / reședința ), e-mail, sex, data și locul nasterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legatură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul www.macro.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip cookies. Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, te rugăm să consulți Politica de utilizare a Cookie-urilor.

Pentru activitati comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare si dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe site-ul www.macro.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa ( domiciliu / reședința ), cod numeric personal, e-mail, sex, data si locul nasterii, seria si numarul cartii de identitate, date bancare, in scopul efectuarii platii, adresa de livrare

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor MACRO, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere ( buletine informative ), de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului:

 • nume și prenume, sexul, data și locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa ( domiciliu / reședința ), obișnuințe / preferințe / comportament;
 • date constând în codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale și pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului / promoției / simulării ori jocului la care participă.

Pentru activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite ( inclusiv evaluarea produselor din cadrul site-ul ), îmbunătățirea calității serviciilor:

 • nume și prenume, sexul, data și locul nașterii, telefon / fax, e-mail, adresa ( domiciliu / reședința ), voce, obișnuințe / preferințe / comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de catre clienți.
 • date referitoare la: cod numeric personal, serie și numărul actului de identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse.

În scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate în scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozitiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordantă cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca MACRO să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea ta de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea, din partea MACRO, de ați furniza respectivele servicii, informații, de a raspunde solicitarilor tale sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, MACRO poate dezvălui datele tale cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari: partenerilor contractuali ai MACRO ( cum este cazul companiilor cu care MACRO se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor și serviciilor similare cu ale noastre ), furnizori de servicii ( de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii ), inclusiv entități care asista MACRO în prelucrarea de date în calitate de imputerniciți, asiguratori, autorități publice ( Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului ), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu MACRO precum si ție ca persoana vizată în contextul exercitării dreptului tău de acces.

Transferul datelor cu caracter personal în strainatate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele tale, mentionate mai sus pot fi transferate către țări din Uniunea Europeana și din afara Uniunii Europene / Zonei Economice Europene. Pentru lista completî a țărilor către care se transferă datele cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi cu ajutorul instrumentelor de contact puse la dispoziție in acest site.

MACRO ia toate măsurile necesare pentru a asigura ca datele tale cu caracter personal să fie protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor tale cu caracter personal catre MACRO accepți ( în măsura în care un acord din partea ta este cerut de lege ), ca datele tale cu caracter personal:

 • să fie incluse în baza de date MACRO și ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de catre MACRO, inclusiv afiliații și colaboratorii săi pentru desfasurarea și / sau derularea activităților care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus. Acest consimțământ include și prelucrarea datelor legate de locația echipamentului tău, conform celor mentionate mai sus;
 • să poată fi transferate de catre MACRO atât afiliatilor săi precum și altei / altor entități din țară sau strainatate, conform informațiilor de mai sus, pentru desfasurarea de către acestea de activități proprii legate de promovare, marketing și alte activități conexe acestora.

Prin citirea prezentei politici ai luat la cunostinta de faptul că îți sunt garantate drepturile prevazute de lege

Respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele tale cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor tale cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a te opune prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii;
 • în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a va adresa justitiei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislatiei în materie.

Îți poți exercita aceste drepturi trimitând o cerere către MACRO prin accesarea formularului CONTACT sau ne poți scrie la urmatoarea adresă poștală: MACRO, Intrarea Gliei nr 1, sector 1, Bucuresti, Romania sau să trimiti un e-mail la adresa: office@macro.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate către noi, îți poți exercita, ăn mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • o data pe an, să ți se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • să accesezi și să intervii asupra datelor transmise;
 • să te opui prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară ( cu excepția prelucrarii de marketing direct, caz în care te poți opune oricând în mod gratuit și fără justificare );
 • să soliciți ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevazute de lege.

Poți să te opui oricând și fără justificare, prelucrării datelor tale cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către MACRO ( prin accesarea formularului de contact, scrisoare directă la adresa sau e-mail ), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea ta va fi inaintată către departamentul specializat al MACRO care gestionează aceste solicitări; este posibil să primești un mesaj prin care se confirmă că opțiunea ta a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

De asemenea, poți sa va opui oricând, din motive intemeiate și legitime, conform legii, ca datele care te vizează să facă obiectul prelucrarii de catre MACRO, cu excepția cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, poți înainta MACRO o cerere scrisă, datată și semnată, prin accesarea formularului CONTACT sau ne poți scrie la urmatoarea adresă poștală: MACRO, Intrarea Gliei nr 1, sector 1, Bucuresti, Romania sau să trimiti un e-mail la adresa: office@macro.ro. Și în acest caz, solicitarea ta va fi înaintată către departamentul nostru specializat care gestionează aceste solicitări și vei primi un răspuns din partea noastră cât și toate celelalte informatii relevante legate de solicitarea ta.

Prevederi speciale legate de minori

MACRO nu urmarește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită de acordă de catre MACRO în a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerintele legale și în cazuri strict determinate.

MACRO nu realizează activități promoționale de marketing direct față și pentru de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.macro.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale MACRO, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de catre reprezentantul său legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit varsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii, ei pot să solicite si să primeazcă comunicații de la MACRO numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această politică garantează că este major, respectiv că are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în conditiile legii și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrarii datelor

Aceasta va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Exceptie: pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, MACRO poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioada mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare și / sau studii de piață.

Alte informații

Te rugăm să verifici la fiecare utilizare a site-ului nostru prezența politici de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legatură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevazute în acest document.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, MACRO nu își asumă nici o responsabilitate.

Îți semnalăm faptul că nici un program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Prin bifarea faptului ca ești de acord cu Termenii și condițiile / Politica de confidențialitate și restricții cookie sau după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei politici, sunteţi de acord cu această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru plângeri și sesizări, poți trimite un mail la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: anspdcp@dataprotection.ro sau să suni direct la linia telefonică dedicată, la telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

  Produsul a fost adăugat în coș