Punctele de acces Wi-Fi oferă rețea de înaltă performanță, o extraordinară acoperire Wi-Fi, provizionare / gestionare rapidă și ușoară, transfer de rețea remarcabil.

Access Points-urile pot fi asociate cu routere, precum și cu rețele Wi-Fi existente, făcându-le ideale atât pentru implementările Wi-Fi noi, cât și pentru cele existente.

Access Points Wi-Fi

  Produsul a fost adăugat în coș